home, ←back
Hazel / Hazelaar
Corylus avellana [wikipedia]

22-6-2010:
Hazel ... / Hazelaar ... (Corylus avellana)

30-4-2004:
Red hazel / Rode hazelaar (Corylus avellana 'Rode Zellernoot')